O    L    D        S    T    U    F    F
ilustraciones realizadas del 2011 hacia atrás y que aún me gustan :)


Y    G    G    D    R    A    S    I    L    L
tinta sobre papel y color digital


M    U    R    C    I    É    L    A    G    O
tinta sobre papel y color digital


M    I    R    A        A        T    O    D    O    S        E    S    O    S        H    I    J    O    S        D    E        P    U    T    A
tinta sobre papel y color digital


J    A    Z    Z    A    L    D    I    A
tinta sobre papel y color digital


V    E    R    B    E    N    A
tinta sobre papel


S    M    A    S    H        B    R    O    S        F    A    N    A    R    T
tinta sobre papel y color digital


P    E    D    R    O
tinta y rotulador sobre papel